Service

Altid reservedelslager for mere end 300.000,- dkr til Kroll og Giersch rapsoliefyr.

Fejlfinding U20 - U 200 Kroll rapsoliefyr: Se betjeningsvejledning.

Ved normal servicering,  kontakt din Kroll forhandler.


Ældre modeller

Ved driftsstop på ældre KG/UB rapsoliefyr med fødekobberrør fra varmebeholder til dyse, gør vi opmærksom på, at røret kan stoppe til af snavs.


Fejlfinding:

Flammen går ud?
Når brænderen kører ved et bestemt lufttryk, og der skrues op for lufttryk og flammen derefter går ud, er det fordi lufttrykket ikke kan trække tilstrækkelig olie med ud til forstøvning.
Fysisk rengør røret. Lufttryk er ikke nok.

Olien "støder" gennem dysen?
Hvis olien "støder" gennem dysen kan grunden være, at gummipakningen i dysen er defekt, således at der kommer luft i oliebanen (luftbobler i forvarmebeholder).
En anden grund kan være at 90 graders bøjningen til dyse adapteren er utæt, eller at stålpladen på dysen er spændt igennem messing dysehovedet.

Overkogs-sikring
På de gamle røde Kroll rapsoliefyr årgang 1990 til 2002 har vi isat ekstra overkogs-sikring for varmeholder (STB), hvilket er standard på de nyere  Kroll UB modeller (de grå).
Er du Kroll kunde med den gamle røde model kan du få tilsendt overkogs sikring for varmebeholder  (STB),
Kontakt os på tlf 23 61 34 16 eller +45 75 55 30 16.

Afmontering af brænder
Ved afmontering af brænder fra kedel skal man sikre, at dysen ikke står lavere end brænderens varmebeholder, og  at der ikke drypper olie ud af dysen, da olien løber fra dysens olierør ind på luftsiden af dysen, så forstøvning ikke kan finde sted.

Magnetventil åbner ikke?
Hvis magnetventil til trykluften på brænderen ikke åbner, kan årsagen være olie i spild-baggen, trykvagt er aktiveret, eller fotocelle får lys inden åbning af magnetventil. 

Luftfiltre
Man skal sikre sig at luftfiltre på Becker Lamel luftpumpe er rene, da  lamel luftpumpen ellers ikke kan holde sig afkølet, og rapsoliefyret dermed ikke får den rette mængde trykluft tilført.

Støvskive/hvirvelskive
Det er os nu lykkedes at udvikle/genbruge  en hvirvelskive til UB 20, hvor der faktisk aldrig vil sætte sig skidt på, forudsat at brænderen er indstillet korrekt.

UB 20 rapsoliefyr
Hvis der er problem med snavs på hvirvel-skiven/støvs-kiven, kan selve hvirvel-skiven ændres til konisk hvirvel-skive, som vist på billederne herunder.
Standard hvirvel-skiven skæres op langs "vingerne" åbningerne mod midten, hvor dysen er.
Til denne opskæring bruges en vinkelsliber.
"Vingerne" bøjes imod brænderen. således at enden af " vingerne" er på kant med indersiden af dyse-hovedet som vist på billedet . For at sikre at tænd-elektroderne ikke laver stelforbindelse på hvirvel-skiven, bør der slibes 1mm. af de to "vinger" der er tættest på tænd-elektroderne.

Ofte rengøring af kedel
Ved ofte rengøring af kedel, f. eks FD40 kedel, har det vist sig, at ved at trække brænder 7 cm længere tilbage på kedel-flance
(sikre at det er gjort brænd-teknisk rigtigt), kan der blive markant mindre rengøring af kedel.
Endvidere skal den koldpressede rapsolie ikke varmes op til mere end max. 100 grader C.
Ved andre bioolier- spørg olieleverandøren.

Adapter
Adapter drejet for højt på øverste dyse - drej ned igen. Ellers resulterer det i "stødende" flamme, da olien ikke kan flyde tilbage til varmebeholderen eftersom olierøret står højere end dyse-hullet.
Ved ikke antændelse af olien kan problemet være at de 4 tryklufthuller i adapter er stoppet.
Skru dysen ud og kik ind i adapter og check hullerne.