Brændere
Image is not available

Velegnet opvarmning til brug på steder, som telte, byggepladser, lager osv. - som ekstra, overgangs- eller udskiftningsopvarmning hvis en stationær enhed har svigtet. Kroll-varmeanlægget er af kompakt konstruktion.

Mobil olie/gas varmer
Shadow

hm200

Stables og nem at transportere.

For at sikre mod skader, er alle vigtige komponenter sikkert tillukket.

For at lette vedligeholdelsen, er alle komponenter placeret på en meget overskuelig måde.

Høj effekt, højtryk, Tilslutning for rumtermostat

Energiomsætningen udføres direkte med et minimum af vand, hvilket resulterer i en effektivitets grad på 92%.

Det variable luftindtag giver forskellige driftsformer. Recirkuleret luft, frisk luft eller en blanding af begge dele.

Det høje tryk på 350 Pa gør det muligt at forbinde lange varme luftslanger.

Varmens fordeling kan ske ved en eller flere luftslanger, som gør enheden mere mobil.

Røggasrøret er forsænket. Luftindtag og luftudgangsbeslag kan anbringes inden transport. Enheden har gaffel lift åbninger på alle sider. Den passer på tværs af en standard lastbil og er således interessant for udlejningsfirmaer, da den let og sikkert kan stables.

Alle komponenter på enheden, såsom brænder, ventilator, kontrolboks osv. er indkapslet i det robuste hus. Varmeanlægget er derfor beskyttet mod misbrug af uautoriserede personer. Endvidere kan modellen HM200 betjenes med naturgasbrænder eller LPG-brænder. De fås også som to-trins versioner (ikke HM100).

Varmeanlæget fungerer økonomisk:

Energien konverteres direkte og med en effektivitetsgrad på 93%. På grund af det variable luftindtag kan enhederne arbejde med recirkuleret luft, frisk luft eller en blanding af begge dele. Det forhøjede tryk på 350 - 400 Pa muliggør anvendelse af lange luftslanger. Varmen kan fordeles via en enkelt eller flere luftslanger, hvilket også giver mere mobilitet. Foringsrøret er galvaniseret og malet svarende til RAL 7047. Enheden er let at vedligeholde, alle komponentdele er placeret på en tydeligt arrangeret måde, og takket være aftagelige sidepaneler er det let at nå.

Forskellige yderligere udstyr gør varmeanlæggene endnu mere attraktivt:

  •     Tank
  •     Tank-opvarmningsanordning til forvarmning af brændstof
  •     Rumtermostat for en mere effektiv energianvendelse
  •     Uges timer til dag- og natdrift

Teknik

Huset er galvaniseret og malet. ligner RAL7047.
Varmelegemerne kan betjenes med gas eller olie.
Varmepatron til tanken for at forvarme olien.
Rumtermostat til tæt kontrol over området, der skal opvarmes
Ugentlig timer for dag / nat styring af enheden.
Brændkammer og varmeveksler af rustfrit stål.
Radial ventilator.
Brændstofforsyning for ekstern tank.
Opvarmet olie lfilter.
Nominel varmetilførsel 100 kW
Nominel effekt 92 kW
Luftstrøm 6400 m³/h
Temperaturstigning 60 K
Olieforbrug 8,43 kg/h
Elektrisk tilslutning 400/50/9,6 V/Hz/A
El. input 2,38 kW
Udstødningsrøret 180 Ø mm
Bredde 760 mm
Længde 1900 mm
Højde 1370 mm
Vægt 410 kg
SPL 73 dB(A)

Produkt oversigt Olie gas varmer

115000 kr HM 100
Nominel varme input 100 kW
Nonminel varme output 92 kW
Luft forsyning 760 m³/h
Temperatur stigning 60 K
Olie forbrug 8,36 kg/h
El. 0,88 kW
El. tilslutning 400/50/5,5 V/HZ/A
Røggasrørets diameter 180 mm
Bredde 410 mm
Længde mm
Højde 1370 mm
Vægt 410 kg
Decibel 73 db(A)
155.000,00 kr excl. moms HM 200
Nominel varme input 188 kW
Nonminel varme output 173 kW
Luft forsyning 10500 m³/h
Temperatur stigning 60 K
Olie forbrug 15,85 kg/h
Gas forbrug m³/h 18,13 m³/h
Gas forbrug kg/h 14,63 kg/h
El. 3,25 kW
El. tilslutning 400/50/13,5 V/HZ/A
Røggasrørets diameter 180 mm
Bredde 820 mm
Længde 2400 mm
Højde 1520 mm
Vægt 515 kg
Decibel 75 db(A)
159.000,00 kr excl. moms HM 200/2
Nominel varme input 133/188 kW
Nonminel varme output 122/173 kW
Luft forsyning 7600/10500 m³/h
Temperatur stigning K
Olie forbrug 11,1/15,7 kg/h
Gas forbrug m³/h 12,83/18,13 m³/h
Gas forbrug kg/h 10,35/14,43 kg/h
El. 1,45/4,65 kW
El. tilslutning 400/50/13,5 V/HZ/A
Røggasrørets diameter 180 mm
Bredde 820 mm
Længde 2400 mm
Højde 1520 mm
Vægt 615 kg
Decibel 75 db(A)