Altid reservedelslager til Kroll og Giersch rapsoliefyr for mere end 300.000,- kr.

Fejlfinding: Se betjeningsvejledning.

Ved normal Service kontakt din Kroll forhandler.

Hvis der er problem med snavs på hvirvelskiven/støvskiven, kan selve hvirvelskiven ændres til konisk hvirvelskive, som vist på billederne herunder.

Standard hvirvelskiven skæres op langs "vingerne" åbningerne mod midten, hvor dysen er.
Til denne opskæring bruges en vinkelsliber. "Vingerne" bøjes mod brænderen. således at enden af " vingerne" er på kant med indersiden af dysehovedet som vist på billedet . For at sikre at tændelektroderne ikke laver stelforbindelse på hvirvelskiven, bør der slibes 1mm af de to "vinger" der er tættest på tændelektroderne.

 


Ved ofte rengøring af kedel, f. eks FD40 kedel, har det vist sig, at ved at trække brænder 7 cm. længere tilbage på kedelflance (sikre at det er gjort brændteknisk rigtigt), kan der blive markant mindre rengøring af kedel.

Endvidere skal den koldpressede rapsolie ikke varmes op til mere end max. 100 grader C. Ved andre bioolier - spørg olieleverandøren.

Adapter drejet for højt på øverste dyse - drej ned igen. Ellers vil det resultere i stødende flamme, da olien ikke kan flyde tilbage til varmebeholderen, da olierøret så vil stå højere end dysehullet.
Ved ikke antændelse af olien, kan problemet være at de 4 tryklufthuller i adapter er stoppet. Skru dysen ud og kik ind i adapter og check hullerne.


kgub web2 transUB brænderen fra Kroll...
Verdens og Danmarks mest solgte rapsoliebrænder
.

 produktoversigt

FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

 • Driftsstop på ældre KG/UB rapsoliefyr

  Ved driftsstop på ældre KG/UB rapsoliefyr med fødekobberrør fra varmebeholder til dyse, skal der gøres opmærksom på, at røret kan stoppe til af snavs.

 • Flammen går ud når der skrues op for lufttryk

  Når brænderen kører ved et bestemt lufttryk, og der skrues op for lufttryk og flammen går ud, er det fordi lufttrykket ikke kan trække tilstrækkelig olie med ud til forstøvning.
  Fysisk rengør røret. Lufttryk er ikke nok.

 • Olien støder gennem dysen

  Hvis olien støder gennem dysen kan grunden være at gummipakningen i dysen er i defekt, således at der kommer luft i oliebanen (luftbobler i forvarmebeholder). En anden grund kan være at 90 graders bøjningen til dyseadapter er utæt. Eller stålpladen på dyse er spændt igennem messingdysehoved.

 • Ekstra overkognings sikring

  På de gamle røde Kroll rapsoliefyr årgang 1990 til 2002 har vi isat ekstra overkogssikring for varmeholder (STB).  Standard på de nyere  Kroll UB modeller- de grå-. Hvis en Kroll kunde med den gamle røde model ikke har fået tilsendt overkogssikring for varmebeholder  (STB), kan vi kontaktes på tlf 75553016.

 • Afmontering af brænder fra kedel

  Ved afmontering af brænder fra kedel skal man sikre, at dysen ikke står lavere end brænderens varmebeholder og  at der ikke drypper olie ud af dysen, da olien løber fra dysens olierør ind på luftsiden af dysen, så forstøvning ikke kan finde sted.

 • Magnetventil til trykluft på brænderen åbner ikke?

  Hvis magnetventil til trykluften på brænderen ikke åbner, kan årsagen være olie i spildbagge, trykvagt aktiveret eller fotocelle får lys inden åbning af magnetventil.  

 • Luftfiltre på Becker Lamelluftpumpe

  Man skal sikre sig at luftfiltre på Becker Lamelluftpumpe er rene, da  lamelluftpumpen ellersikke kan ikke holde sig afkølet, og rapsoliefyret får ikke den rette mængde trykluft tilført.

 • Støvskive/hvirvelskive

  Det er os nu lykkedes at udvikle/genbruge  en hvirvelskive til UB 20, hvor der faktisk aldrig vil sætte sig skidt på, forudsat at brænderen er indstillet korrekt.