Store besparelser på bioolie

Som råvare anvendes flydende biobrændsler, som er CO2 neutrale og billige i indkøb.
Eksisterende olietanke som er udløbet til normal fyringsolie kan bruges til bioolie.
Det flydende biobrændsel købes hos olieforhandlerne (Se under "Bioolieforhandlere" til priser fra ca. 6,60 kr + moms leveret. Check oliepris hos olieleverandør.
Prisen for olie og transport er ca. 8,25 kr. (incl moms) pr. liter til private.

En husstand, der eksempelvis har et fyringsbehov svarende til ca. 4.500,00 liter fyringsolie á12 kr pr. 1.000 liter, har således en årlig brændselsomkostning på ca.54.000,00 kr. (incl. moms.).

Anvendes der i stedet biobrændsel som brændstof - 4.500 liter á 8,25 kr. pr. liter, vil fyringsomkostningerne vøre på 37.125,00 kr. (incl. moms).
Der kan således spares ca. 16.875-kr. pr år.

Betalt hjem på 2 år

Prisen på rapsoliebrænderen fra Kroll (model UB 20) er 17400,- kr. + moms. 
Ønskes oliepumpe og luftpumpe med lydsvag lamelpumpe, er der et tillæg på 5800,- kr. + moms.
Montering af brænderen er ikke med i prisen.  Det vil sige at anlæget har betalt sig hjem på lidt mere end  2 år.

Hvis der skal brændes med fedt og friturefedt, forventer vi at kunden er bekendt med lovgivningen omkring dette. Stivningstemperaturen er høj og derfor forlanges der en anden transportpumpe end ovennævnte, opvarmede fødeledninger, samt tank.ACBR

Hvorfor ikke købe alternativt?

sveaJo, det virker jo også, men fremtiden vil ligge i de flydende bioolier, da de er meget nemmere at transportere.
Rapsoliefyrene kan altid bruge normal fyringsolie som alternativ olie, og da der findes utallige forskellige flydende biolier som rapsolie, biodiesel fra Daka, sojaolie og andre beslægtede olier vil udvalget være for hånden.

Investeringen i et Kroll rapsoliefyr er normalt ikke en stor udskrivning når vi sammenligner med mange andre gode alternative varmeanlæg.
Med Kroll rapsoliefyr skal der ikke laves brandsikringsrum .Hele haven skal ikke nødvendigvis graves op, eller det halve tag laves om.

Ifølge BR 10 regler skal der ikke bruges kondenserende kedler efter 1. januar 2011 med vores biooliebrændere.

Eksisterende olietank kan bruges. Også hvis brugstidsfristen er udløbet til normal fyringsolie. (check altid selv gældende love.) 

Her på siden er vist koldpresning af raps til rapsolie og rapskagen til foder. Der tages i ovennævnte eksempel forbehold for udsving i ovennævnte priser.