Altid reservedelslager for mere end 300000 dkr til Kroll og Giersch rapsoliefyr.

Betjeningsvejledning UB 20 og UB 200 (D) Klik HER (DK) Klik HER

Fejlfinding: KLIK ind på betjeningsvejliening (DK) Klik her som vist ovenfor.

Ved normal Service kontakt din Kroll forhandler.

Ved driftsstop på ældre KG/UB rapsoliefyr med fødekobberrør fra varmebeholder til dyse, skal der gøres opmærksom på at røret kan stoppe til af skidt. Fejlfind: Når brænderen kører ved et bestemt lufttryk og der skrues op for lufttryk og flammen går ud er det fordi lufttrykket ikke kan slæbe tilstrækkelig olie med ud til forstøvning. Fysisk rengør røret. Lufttryk er ikke nok.

Hvis olien støder gennem dysen kan det være at gummipakningen i dysen er i stykker så der kommer luft i oliebanen (luftbobler i forvarmebeholder) eller 90 graders bøjning til dyseadapter er utæt. Eller stålplade på dyse spændt gennem messingdysehoved.


På de gamle røde Kroll rapsoliefyr årgang 1990 til 2002 har vi isat ekstra overkogssikring for varmeholder (STB).  Standart på de nyere  Kroll UB modeller- de grå-. Hvis en Kroll kunde med den gamle røde model ikke har fået tilsendt overkogssikring for varmebeholder  (STB), kan vi kontaktes på tlf 75553016.

Sikre: at ved afmontering af brænder fra kedel, at dysen ikke står lavere end brænderens varmebeholder og drypper olie ud af dysen, da olien render fra dysens olierør ind på luftsiden af dysen så forstøvning ikke kan finde sted.

Hvis magnetventil til trykluften på brænderen ikke åbner kan årsagen være olie i spildbagge, trykvagt aktiveret eller fotocelle får lys inden åbning af magnetventil.  

Sikre at luftfiltre på Becker Lamelluftpumpe er rene, da ellers kan lamelluftpumpen ikke holde sig afkølet og rapsoliefyret får ikke den rette mængde trykluft tilført.

Støvskive/hvirvelskive   

Det er os nu lykkedes at udvikle/genbruge  en hvirvelskive til UB 20 hvor der faktisk aldrig vil sætte sig skidt på, forudsat at brænderen er indstillet korrekt.

UB 20 rapsoliefyr: hvis der er problem med skidt på hvirvelskiven/støvskiven kan selve hvirvelskiven ændres til konisk hvirvelskive som vist på billederne under denne tekst.

Standart hvirvelskiven skæres op langs "vingerne" åbningerne mod midten hvor dysen er. Til denne opskæring bruges en vinkelsliber. "vingerne" bøjes mod brænderen  således at enden af " vingerne" er på kant med indersiden af dysehovedet som vist på billedet . For at sikre at tændelektroderne ikke laver stelforbindelse på hvirvelskiven bør der slibes 1mm af de to "vinger" der er tættest på tændelektroderne.

Ved tit rengøring af kedel f. eks FD40 kedel har det vist sig ved at trække brænder 7 cm længere tilbage på kedelflance
(sikre at det er gjort brændteknisk rigtigt) kan der blive mærkant mindre rengøring af kedel.

Endvidere skal den koldpressede rapsolie ikke varmes op til mere end max 100 grader C. Ved andre bioolier- spørg olieleverandøren.

 Adapter drejet for højt på øverste dyse- drej ned igen. Ellers giver stødende flamme. Da olien ikke kan flyde tilbage til varmebeholderen da olierøret står højere end dysehullet. Ved ikke antændelse af olien kan problemet være at de 4 tryklufthuller i adapter er stoppet. Skru dysen ud og kik ind i adapter og check hullerne.

Danish Dutch English French German Irish Italian Norwegian Spanish Swedish