Som råvare anvendes flydende biobrændsler som er CO2 neutral og billig i indkøb. Eksisterende olietanke der er udløbet til normal fyringsolie kan bruges til bioolie. Check oliepris hos olieleverandør.
Det flydende biobrændsel købes hos de olieforhandlere nævnt under olieforhandlere til priser fra ca. 6,60  dkr + moms leveret. Prisen for olien og  transport koster ca. 8,25dkr(incl moms) pr liter til private.

En husstand, der eksempelvis har et fyringsbehov svarende til ca. 4.500,00 liter fyringsolie á12 dkr pr. 1.000 liter, har således en årlig brændselsomkostning på ca.54000,00 dkr. (incl. moms.)

Anvendes der i stedet biobrændsel  som brændstof - 4.500 liter á 8,25 dkr. pr. liter, løber fyringsomkostningerne op på 37125,00 dkr. (incl. moms). Der kan altså spares ca. 16875 dkr. pr år.

Rapsoliebrænderen fra Kroll (model UB 20) koster 16900 dkr + moms med filter,Oliepumpe og luftpumpe,med lydsvag lamelpumpe er der tillæg på 1000 + moms. Montering af brænderen er ikke med i prisen.  Det vil sige at anlæget har betalt sig hjem på lidt mere end  2 år.

Hvis der skal brændes med fedt og friturefedt forventer vi at kunden er bekendt med love og stivningstemperaturen er høj og derfor forlanges der en anden transportpumpe end ovennævnte samt opvarmet fødeledninger samt tank.

HVORFOR IKKE KØBE ANDET ALTERNATIV? Jo, det virker jo også men fremtiden vil ligge i de flydende bioolier da de er meget nemmere at transportere. Rapsoliefyrene kan altid bruge normal fyringsolie som alternativ olie og da der findes utallige forskellige flydende biolier som rapsolie, biodiesel fra Daka, sojaolie og andre beslægtede olier vil udvalget være forhånden.

Investeringen i et kroll rapsoliefyr er normalt ikke en stor udskrivning når vi sammenligner os med mange andre gode alternative varmeanlæg. Med Kroll rapsoliefyr skal der ikke laves brandsikringsrum eller få gravet hele haven op eller det halve tag lavet om. Og ifølge BR 10 regler skal der ikke bruges kondenserende kedler efter 1. januar 2011 med vores biooliebrændere.

Eksisterende olietank kan bruges, også hvis brugstidsfristen er udløbet til normal fyringsolie. (check altid selv gældende love.) 

Herunder er vist koldpresning af raps til rapsolie og rapskagen til foder. Der tages i ovennævnte eksempel forbehold for udsving i ovennævnte priser.


 

Danish Dutch English French German Irish Italian Norwegian Spanish Swedish